WIECZORNICA MIEJSKA W PNIEWACH pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego