Dziś u św. Jana parafialne uroczystości dożynkowe. Parafia obejmuje swoją duszpasterską pieczą tylko trzy wioski Jakubowo, Zamorze i Konin pod Lwówkiem. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Włodzimierz Jackiewicz. Po zakończeniu Mszy Świętej zespół tańca poprowadził tradycyjny obrzęd dożynkowy. Po południu w Dąbrowie odbył się festyn folkloru, ekologii i gier wielkopolskich. Na zakończenie wystąpił rodzinny zespół „FAMILIARIS”.